Chuyên mục: WordPress Themes

Sử dụng Google Font làm Font cho website của bạn

Trong quá trình thiết kế website chắc hẳn bạn sẽ gặp những website có những font chữ uốn lượn! Đó là do chủ đích của chủ sở hữu website muốn thiết kế như vậy và khiến cho người vẽ giao diện cũng phải chiều theo ý muốn. Tuy nhiên có một điều là không phải …

Cách khai báo gọi plugins OptionTree làm theme option trong wordpress

Như ở bài trước Thịnh có giới thiệu qua về plugins OptionTree giúp tạo theme wordpress nhanh chóng và hiệu quả, nhưng mình không có nói rõ khai báo làm sao để gọi được nó và hiển thị nó thành một theme option cụ thể. Đề bù lại cho các bạn dễ hiểu hơn thì ở …

Hướng dẫn tạo phân trang pagination trong WordPress

Phân trang cho một website là điều khá là quan trọng, bởi khi số lượng bài hiển thị vượt quá giới hạn cho phép theo cấu hình “Đọc” trong trang quản trị của website thì bạn cần phải phân trang cho website để người truy cập có thể sang các trang tiếp theo để coi …

Back To Top