Hướng dẫn nâng cấp module và block tương thích NukeViet 4.0.24 trở lên

update

Từ phiên bản nukeviet 4.0.24 trở đi hệ thống có chút thay đổi autoload các class. Chính vì thế mà các module hay block ở phiên bản thấp hơn sẽ không sử dụng được trên bản 4.024 trở đi cho tới các bản sau này.

Hôm nay thinhweb chia sẻ với bạn một số thay đổi cụ thể như sau trong việc nâng cấp class cho module và block.

Thay thế cache

Bạn chỉ việc tìm kiếm và thay thế như đính kèm dưới đây


nv_get_cache thành: $nv_Cache->getItem

nv_set_cache thành: $nv_Cache->setItem

nv_delete_all_cache thành: $nv_Cache->delAll

nv_del_moduleCache thành: $nv_Cache->delMod

nv_db_cache thành: $nv_Cache->db

Nếu những chỗ nào dùng $nv_Cache trong function, cần khai báo thêm biến $nv_Cache ở global

Chỗ gọi hàm $nv_Cache->db() bắt buộc phải truyền vào 3 tham số (câu lệnh sql, key, tên module) trong đó key có thể để trống, tên module dùng $module_name.

Khởi tạo class

Tìm kiếm các lệnh sau và thay đỏi chúng


new download( thành: new NukeViet\Files\Download

new image( thành: new NukeViet\Files\Image

new upload( thành: new NukeViet\Files\Upload

new UrlGetContents( thành: new NukeViet\Client\UrlGetContents

new Diagnostic( thành: new NukeViet\Client\Diagnostic

new Gfonts( thành: new NukeViet\Client\Gfonts

new NV_Http( thành: new NukeViet\Http\Http

new NVftp( thành: new NukeViet\Ftp\Ftp

new PHPMailer; thành: new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer();

new PHPMailer(); thành: new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer();

new Array2XML( thành: new NukeViet\Xml\Array2XML

Các class sau mặc định không sử dụng nhưng nếu module và giao diện mà bạn có sử dụng thì cần khai báo lại class như sau


Minify_CSS_Compressor

CheckUrl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top