Chuyên mục: Wordpress

Cách khai báo gọi plugins OptionTree làm theme option trong wordpress

Như ở bài trước Thịnh có giới thiệu qua về plugins OptionTree giúp tạo theme wordpress nhanh chóng và hiệu quả, nhưng mình không có nói rõ khai báo làm sao để gọi được nó và hiển thị nó thành một theme option cụ thể. Đề bù lại cho các bạn dễ hiểu hơn thì ở …

Hướng dẫn tạo phân trang pagination trong WordPress

Phân trang cho một website là điều khá là quan trọng, bởi khi số lượng bài hiển thị vượt quá giới hạn cho phép theo cấu hình “Đọc” trong trang quản trị của website thì bạn cần phải phân trang cho website để người truy cập có thể sang các trang tiếp theo để coi …

Cách khắc phục thiếu homeLocation đối với website sử dụng WordPress

Như ở bài trước Thịnh có chia sẻ “cách khắc phục lỗi thiếu homeLocation trong Google Webmaster Tools“, thì ở bài này Thịnh tìm ra lỗi này trên mã nguồn mở WordPress mà không ai để ý tới. Lỗi thiếu homeLocation trên những website sử dụng mã nguồn mở WordPress sẽ gây ra bởi chính …

Back To Top