Từ khóa: Virtualbox

[CentOS – Phần 4] Thiết lập Xshell 5 và cập nhật hệ điều hành CentOS trên VirtualBox

Trải qua quá trình các thiết lập và cài đặt để có được hệ điều hành CentOS chạy trên máy chủ ảo mà ở đây chạy trên VirtualBox. Bạn cũng có thể làm tương tự với các máy chủ VPS khác hoàn toàn đơn giản. Tiếp tục serie cài đặt CentOS trên máy chủ ảo …

Back To Top