Từ khóa: phần mềm nguồn mở Joomla

Giới thiệu về phần mềm nguồn mở Joomla

Joomla! là một hệ quản trị nội dung nguồn mở (tương tự như wordpress hay nukeviet), được cung cấp miễn phí theo giấy phép GNU. Joomla được phát triển từ Mambo, được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất …

Back To Top