Từ khóa: vps

Tổng quan về Git và Gitlab và tại sao nên dùng Gitlab

Git hay tên đầy đủ của nó là Version Control System là phần mềm quản lý mã nguồn hiện được dùng phổ biến hiện nay trên toàn thế giới và được phát triển bởi Linus Torvalds dành cho việc phát triển Linux kernel. Git là phần mềm mã nguồn mở được phân phối theo giấy phép …

[CentOS – Phần 4] Thiết lập Xshell 5 và cập nhật hệ điều hành CentOS trên VirtualBox

Trải qua quá trình các thiết lập và cài đặt để có được hệ điều hành CentOS chạy trên máy chủ ảo mà ở đây chạy trên VirtualBox. Bạn cũng có thể làm tương tự với các máy chủ VPS khác hoàn toàn đơn giản. Tiếp tục serie cài đặt CentOS trên máy chủ ảo …

Back To Top