Từ khóa: mã nguồn WordPress

Khắc phục tình trạng công cụ tìm kiếm không lập chỉ mục khi sử dụng WordPress

Với Sitemap của website của bạn nó cực kỳ quan trọng bởi nó sẽ cung cấp cho những con bọ của công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo,… xác định được đường dẫn nội dung bài viết cũng như đưa vào công cụ tìm kiếm để người dùng có thể tìm kiếm một cách …

Back To Top