Từ khóa: CentOS

[CentOS – Phần 4] Thiết lập Xshell 5 và cập nhật hệ điều hành CentOS trên VirtualBox

Trải qua quá trình các thiết lập và cài đặt để có được hệ điều hành CentOS chạy trên máy chủ ảo mà ở đây chạy trên VirtualBox. Bạn cũng có thể làm tương tự với các máy chủ VPS khác hoàn toàn đơn giản. Tiếp tục serie cài đặt CentOS trên máy chủ ảo …

[CentOS – Phần 3] Cài đặt Xshell 5 để kết nối với máy chủ ảo chạy CentOS trên VirtualBox

Sau khi bạn đã cài đặt thành công máy chủ ảo chạy hệ điều hành CentOS thì bạn cần phải sử dụng nó ngay lập tức nhưng khi login bằng chính màn hình hiển thị của hệ điều hành CentOS thì nó rất dở bởi bạn phải nhập từng dòng lệnh cũng như khó quản …

Back To Top