Chia sẻ mã nguồn biểu tượng điện thoại rung lắc cho website

Biểu tượng gọi điện bằng icon điện thoại giúp khách hàng của bạn click nhanh để gọi ngay trên điện thoại thông minh hoặc ứng dụng gọi điện miễn phí trên máy tính. Điều này giúp bạn và khách hàng liên lạc nhanh hơn thay vì chờ đợi email như thông thường.

Khi bạn click vào biểu tượng nó sẽ ra số điện thoại mà bạn thêm vào nó để bổ sung vào phần gọi điện trên điện thoại thông minh hay mở skype. Mình nói đến đây chắc các bạn đã hiểu rồi chứ?

Tuy nhiên nó là dạng nút rung rắc và tỏa vòng chuyển động từ nhỏ đến to mờ dần và lặp lại liên tục và sau đây là đoạn code bao gồm html và css mình chia sẻ với các bạn.

Mã HTML

<div class="quick-alo-phone quick-alo-green quick-alo-show" id="quick-alo-phoneIcon">
  <a href="tel:01674596344" title="Liên hệ nhanh">
   <div class="quick-alo-ph-circle"></div>
   <div class="quick-alo-ph-circle-fill"></div>
   <div class="quick-alo-ph-img-circle"></div>
  </a>
</div>

Mã CSS

.quick-alo-phone{
	display: block;
}

.quick-alo-phone.quick-alo-static {
	opacity:.6;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover,
.quick-alo-phone:hover {
	opacity:1;
}
.quick-alo-ph-circle {
	width:160px;
	height:160px;
	top:20px;
	left:20px;
	position:absolute;
	background-color:transparent;
	-webkit-border-radius:100%;
	-moz-border-radius:100%;
	border-radius:100%;
	border:2px solid rgba(30,30,30,0.4);
	border:2px solid #bfebfc 9;
	opacity:.1;
	-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
	-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
	-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
	-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
	animation:quick-alo-circle-anim 1.2s infinite ease-in-out;
	-webkit-transition:all .5s;
	-moz-transition:all .5s;
	-o-transition:all .5s;
	transition:all .5s;
	-webkit-transform-origin:50% 50%;
	-moz-transform-origin:50% 50%;
	-ms-transform-origin:50% 50%;
	-o-transform-origin:50% 50%;
	transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle {
	-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
	-moz-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
	-ms-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
	-o-animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
	animation:quick-alo-circle-anim 1.1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle {
	-webkit-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
	-moz-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
	-ms-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
	-o-animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
	animation:quick-alo-circle-anim 2.2s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle {
	border-color:#00aff2;
	opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle {
	border-color:#75eb50;
	border-color:#baf5a7 9;
	opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle {
	border-color:#00aff2;
	border-color:#bfebfc 9;
	opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle {
	border-color:#ccc;
	opacity:.5;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle {
	border-color:#75eb50;
	opacity:.5;
}
.quick-alo-ph-circle-fill {
	width:100px;
	height:100px;
	top:50px;
	left:50px;
	position:absolute;
	background-color:#000;
	-webkit-border-radius:100%;
	-moz-border-radius:100%;
	border-radius:100%;
	border:2px solid transparent;
	opacity:.1;
	-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
	-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
	-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
	-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
	animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out;
	-webkit-transition:all .5s;
	-moz-transition:all .5s;
	-o-transition:all .5s;
	transition:all .5s;
	-webkit-transform-origin:50% 50%;
	-moz-transform-origin:50% 50%;
	-ms-transform-origin:50% 50%;
	-o-transform-origin:50% 50%;
	transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-circle-fill {
	-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
	-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
	-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
	-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
	animation:quick-alo-circle-fill-anim 1.7s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-circle-fill {
	-webkit-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
	-moz-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
	-ms-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
	-o-animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
	animation:quick-alo-circle-fill-anim 2.3s infinite ease-in-out !important;
	opacity:0 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
	background-color:rgba(0,175,242,0.5);
	background-color:#00aff2 9;
	opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
	background-color:rgba(117,235,80,0.5);
	background-color:#baf5a7 9;
	opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-circle-fill {
	background-color:rgba(0,175,242,0.5);
	background-color:#a6e3fa 9;
	opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-circle-fill,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-circle-fill {
	background-color:rgba(204,204,204,0.5);
	background-color:#ccc 9;
	opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-circle-fill {
	background-color:rgba(117,235,80,0.5);
	opacity:.75 !important;
}
.quick-alo-ph-img-circle {
	width:60px;
	height:60px;
	top:70px;
	left:70px;
	position:absolute;
	background:rgba(30,30,30,0.1) url("http://i.imgur.com/YWJeVO2.png") no-repeat center center;
	-webkit-border-radius:100%;
	-moz-border-radius:100%;
	border-radius:100%;
	border:2px solid transparent;
	opacity:.7;
	-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
	-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
	-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
	-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
	animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out;
	-webkit-transform-origin:50% 50%;
	-moz-transform-origin:50% 50%;
	-ms-transform-origin:50% 50%;
	-o-transform-origin:50% 50%;
	transform-origin:50% 50%;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-active .quick-alo-ph-img-circle {
	-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
	-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
	-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
	-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
	animation:quick-alo-circle-img-anim 1s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-static .quick-alo-ph-img-circle {
	-webkit-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
	-moz-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
	-ms-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
	-o-animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
	animation:quick-alo-circle-img-anim 0s infinite ease-in-out !important;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone:hover .quick-alo-ph-img-circle {
	background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-green:hover .quick-alo-ph-img-circle {
	background-color:#75eb50;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-green .quick-alo-ph-img-circle {
	background-color:#00aff2;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray.quick-alo-hover .quick-alo-ph-img-circle,
.quick-alo-phone.quick-alo-gray:hover .quick-alo-ph-img-circle {
	background-color:#ccc;
}
.quick-alo-phone.quick-alo-gray .quick-alo-ph-img-circle {
	background-color:#75eb50;
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-anim {
	0% {
		-moz-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
		opacity:.1;
		-moz-opacity:.1;
		-webkit-opacity:.1;
		-o-opacity:.1;
	}
	30% {
		-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		opacity:.5;
		-moz-opacity:.5;
		-webkit-opacity:.5;
		-o-opacity:.5;
	}
	100% {
		-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
		opacity:.6;
		-moz-opacity:.6;
		-webkit-opacity:.6;
		-o-opacity:.1;
	}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-anim {
	0% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(.5) skew(1deg);
		-webkit-opacity:.1;
	}
	30% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		-webkit-opacity:.5;
	}
	100% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
		-webkit-opacity:.1;
	}
	}
	@-o-keyframes quick-alo-circle-anim {
	0% {
		-o-transform:rotate(0) kscale(.5) skew(1deg);
		-o-opacity:.1;
	}
	30% {
		-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		-o-opacity:.5;
	}
	100% {
		-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
		-o-opacity:.1;
	}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
	0% {
		-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
	50% {
		-moz-transform:rotate(0) -moz-scale(1) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
	100% {
		-moz-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
	0% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
	50% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
	100% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-fill-anim {
	0% {
		-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
	50% {
		-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
	100% {
		-o-transform:rotate(0) scale(.7) skew(1deg);
		opacity:.2;
	}
}
@-moz-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
	0% {
		transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
	10% {
		-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	20% {
		-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	30% {
		-moz-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	40% {
		-moz-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	50% {
		-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
	100% {
		-moz-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
}
@-webkit-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
	0% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
	10% {
		-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	20% {
		-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	30% {
		-webkit-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	40% {
		-webkit-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	50% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
	100% {
		-webkit-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
}
@-o-keyframes quick-alo-circle-img-anim {
	0% {
		-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
	10% {
		-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	20% {
		-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	30% {
		-o-transform:rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	40% {
		-o-transform:rotate(25deg) scale(1) skew(1deg);
	}
	50% {
		-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
	100% {
		-o-transform:rotate(0) scale(1) skew(1deg);
	}
}
.quick-alo-phone {
	position: fixed;
	background-color: transparent;
	width: 150px;
	height: 150px;
	cursor: pointer;
	z-index: 200000 !important;
	-webkit-backface-visibility: hidden;
	-webkit-transform: translateZ(0);
	-webkit-transition: visibility .5s;
	-moz-transition: visibility .5s;
	-o-transition: visibility .5s;
	transition: visibility .5s;
	right: 150px;
	bottom: 90px;
}

Sau đó việc còn lại là bạn đưa css vào file css còn html cho vào cuối site trước thẻ đóng </body>. Như vậy là xong, chúc các bạn thành công!

6 comment on “Chia sẻ mã nguồn biểu tượng điện thoại rung lắc cho website

 1. Tuấn viết:

  mình đã làm tương tự như HD mà ko thấy xuất hiện bạn ạ. Mong bạn giúp đỡ

 2. bách viết:

  Bạn ơi thường thì khi người ta click vào biểu tượng đấy thì sẽ hiện jk ra vậy?

  1. Thịnh Nguyễn viết:

   Nếu trên mobile thì khi bấm vào nó sẽ lấy luôn số điện thoại trên đó vào phần nhập số điện thoại trên điện thoại của bạn, còn trên pc hay tablet thì nó sẽ mở ra ứng dụng gọi điện ví dụ skype hay zalo

 3. Minh Thanh viết:

  Cho nó nằm ở góc trái hoặc phải bên dưới thì sao hả bạn ?

 4. Luân viết:

  Hướng Dẫn cụ thể hơ được không admin, như code css mình chèn vào file nào ở vị trí nào ah, Thank Thịnh Nguyễn

  1. Thịnh Nguyễn viết:

   bạn copy paste vào file style.css của theme đang xài nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top