Từ khóa: module shops nukeviet

Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán paypal vào module shop NukeViet 4

Cổng thanh toán PayPal là một trong những cổng thanh toán trực tuyến hàng đầu thế giới và giờ đây đã được tích hợp vào module shops nukeviet. Để sử dụng cổng thanh toán PayPal bạn cần đăng nhập quản trị module để kích hoạt cổng thanh toán này. Cần chú ý năm thông số …

Back To Top