Từ khóa: module ảo trong NukeViet

Hướng dẫn tạo module ảo trong NukeViet

Ảo hóa module là một tính năng rất đặc biệt trong NukeViet cho phép bạn tạo nhiều module ảo từ module gốc giúp cho việc thiết lập các module khác nhau dù tính năng hoàn toàn giống nhau do dùng chung code. Với việc tạo module ảo bạn hoàn toàn có thể tạo ra nhiều …

Back To Top