Từ khóa: PHP

Phần mềm lập trình Aptana Studio là gì? Ngôn ngữ, nền tảng và tính năng của Aptana Studio

Aptana Studio là một mã nguồn mở tích hợp môi trường phát triển (IDE) để xây dựng các ứng dụng web. Dựa trên Eclipse, nó hỗ trợ JavaScript, HTML , DOM và CSS với mã hoàn , phác thảo, gỡ lỗi JavaScript, báo lỗi và thông báo cảnh báo và tài liệu hướng dẫn tích …

Back To Top