Từ khóa: Bootstrap

Tổng quan về framework bootstrap trong lập trình web

Bootstrap là gì? Bootstrap là một framework được phát triển bởi Twitter mà Twitter thì nó là mạng xã hội nổi tiếng tương tự như facebook. Bootstrap là một tợp hợp các thuộc tính, giá trị có sẵn giúp các web web designer tiết kiệm thời gian thực hiện một dự án web không phải tạo …

Back To Top