Hướng dẫn nâng cấp NukeViet 4.0 RC2 (4.0.27) lên bản NukeViet 4.0 RC3 (4.0.28)

update

Bạn đang sử dụng bản NukeViet 4.0 RC2 hay cụ thể hơn là bản 4.0.27 mà muốn nâng cấp lên bản NukeViet 4 RC3 có tên mã là 4.0.28 để theo kịp tiến độ cũng như quá trình phát triển phiên bản phần mềm để có thể đỡ mất công sau này mới đi nâng cấp.

Ưu điểm của việc nâng cấp này giúp bạn cập nhật nhanh những tính năng mới cũng như khắc phục các lỗi còn tồn tại cũng như tăng cường bảo mật.

Sau đây mình hướng dẫn các bạn cách nâng cấp từ NukeViet 4.0 RC2 lên bản NukeViet 4.0 RC3.

Nâng cấp hệ thống

 1. Xử lý sau cập nhật: Download gói cập nhật tại: Gitlub và giải nén cũng như Upload các file trong gói cập nhật với cấu trúc của NukeViet, sau đó vào admin để tiến hành cập nhật.
 2. Xử lý sau cập nhật:
  Sau khi cập nhật xong, cần làm các thao tác:

  • Xóa cache của hệ thống.
  • Nếu có kích hoạt block global.login.php cần xóa block và thêm lại.

Như vậy là xong. Tiếp đến bạn cần làm một việc nữa đó là nâng cấp giao diện không phải là mặc định để nó hoạt động được trên NukeViet 4.0.28 (RC3)

Các bước hướng dẫn nâng cấp giao diện không phải là mặc định

Các giao diện khác giao diện mặc định đã được làm cho NukeViet 4.0 RC2 cần sửa thêm như sau để có thể sử dụng cho NukeViet 4.0 RC3

Cập nhật giao diện module contact

Nếu giao diện của bạn có thư mục themes/ten-theme/modules/contact. Mở themes/ten-theme/modules/contact/sendcontact.tpl

Xóa:

<a href="{URL_VIEW}" title="" target="_blank">{LANG.view_website}</a>

Cập nhật giao diện module news

Nếu giao diện của bạn có thư mục themes/ten-theme/modules/news thì trong thư mục đó Mở content.tpl và tìm

<em class="fa fa-refresh pull-right" style="cursor: pointer; vertical-align: middle; margin: 9px 0 0 4px" onclick="get_alias();" alt="Click">&nbsp;</em>

Trong đó thay get_alias(); thành get_alias(‘{OP}’);

Mở viewcat_main_bottom.tpl tìm


<div class="panel-body">
 <!-- BEGIN: image -->
 <a href="{CONTENT.link}" title="{CONTENT.title}"><img alt="{HOMEIMGALT}" src="{HOMEIMG}" width="{IMGWIDTH}" class="img-thumbnail pull-left imghome" /></a>
 <!-- END: image -->

Thêm lên trên

<!-- BEGIN: block_topcat -->

<div class="block-top clear">
 {BLOCK_TOPCAT}
</div>

<!-- END: block_topcat -->

Mở viewcat_main_left.tpl và tìm


<div class="panel-body">

<div class="row">
 <!-- BEGIN: related -->

<div class="col-md-8">

Thêm lên trên

<!-- BEGIN: block_topcat -->

<div class="block-top clear">
 {BLOCK_TOPCAT}
</div>

<!-- END: block_topcat -->

Mở viewcat_main_right.tpl và tìm


<div class="panel-body">

<div class="row">

<div class="{WCT}">
  <!-- BEGIN: image -->
  <a title="{CONTENT.title}" href="{CONTENT.link}"><img src="{HOMEIMG}" alt="{HOMEIMGALT}" width="{IMGWIDTH}" class="img-thumbnail pull-left imghome" /></a>

Thêm lên trên

<!-- BEGIN: block_topcat -->

<div class="block-top clear">
 {BLOCK_TOPCAT}
</div>

<!-- END: block_topcat -->

Cập nhật giao diện module user
Nếu giao diện của bạn có thư mục themes/ten-theme/modules/users cần đối chiếu block block.login.tpl để cập nhật vì block này có nhiều thay đổi lớn Mở themes/ten-theme/modules/users/login_form.tpl

Tìm

<!-- BEGIN: openid -->

Thêm lên trên

<!-- BEGIN: allowuserreg2_form -->

<div class="form-group">

<div class="text-right clearfix">
 <a href="#" onclick="modalShowByObj('#guestReg_{BLOCKID}')">{GLANG.register}</a>
 </div>

</div>

<!-- END: allowuserreg2_form -->

<!-- BEGIN: allowuserreg_linkform -->

<div class="form-group">

<div class="text-right clearfix">
 <a href="{USER_REGISTER}">{GLANG.register}</a>
 </div>

</div>

<!-- END: allowuserreg_linkform -->

Mở themes/ten-theme/modules/users/register_form.tpl và tìm

<input type="text" class="required form-control" placeholder="{LANG.account}" value="" name="username" maxlength="{NICK_MAXLENGTH}" data-pattern="/^(.){{NICK_MINLENGTH},{NICK_MAXLENGTH}}$/" onkeypress="validErrorHidden(this);" data-mess="{GLANG.username_empty}">

Trong đó thay data-mess=”{GLANG.username_empty}” thành data-mess=”{USERNAME_RULE}”

Tìm

<input type="password" class="password required form-control" placeholder="{LANG.password}" value="" name="password" maxlength="{PASS_MAXLENGTH}" data-pattern="/^(.){{PASS_MINLENGTH},{PASS_MAXLENGTH}}$/" onkeypress="validErrorHidden(this);" data-mess="{GLANG.password_empty}">

Trong đó thay data-mess=”{GLANG.password_empty}” thành data-mess=”{PASSWORD_RULE}”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back To Top