Từ khóa: Gmail

Hướng dẫn tạo mật khẩu ứng dụng của Gmail

Như ở bài trước: Hướng dẫn bật xác thực 2 lớp cho tài khoản Gmail mình đã hướng dẫn các bạn kích hoạt xác thực 2 lớp thì ở bài này mình tiến hành hướng dẫn các bạn tạo mật khẩu ứng dụng SMTP cho việc sử dụng Gmail làm máy chủ mail để tích hợp vào …

Hướng dẫn bật xác thực 2 lớp cho tài khoản Gmail

Gmail là một dịch vụ thư điện tử đến từ Google cung cấp cho người dùng miễn phí để gửi và nhận thư điện tử mau lẹ. Tuy nhiên khi sử dụng thường nhiều người không quan tâm tới việc xác thực 2 lớp. Chính vì thế hôm nay Thịnh hướng dẫn các bạn bật …

Back To Top