Từ khóa: giấy phép nguồn mở

Tổng quan về Git và Gitlab và tại sao nên dùng Gitlab

Git hay tên đầy đủ của nó là Version Control System là phần mềm quản lý mã nguồn hiện được dùng phổ biến hiện nay trên toàn thế giới và được phát triển bởi Linus Torvalds dành cho việc phát triển Linux kernel. Git là phần mềm mã nguồn mở được phân phối theo giấy phép …

Back To Top